HRM

De personeelsadviseur van de faculteit adviseert het faculteitsbestuur, de directeur bedrijfsvoering en de afdelings- en sectiehoofden over het personeelsbeleid en -beheer.

  • mw. drs. V.A.M.J. (Veronique) Bremers