Onderzoeksbureau

Het Bureau Onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid denkt mee over en geeft uitvoering aan het facultaire onderzoeksbeleid. Beleidsmedewerkers Jacqueline Draaisma en Anniek van der Schuijt adviseren en ondersteunen het faculteitsbestuur en de facultaire onderzoekers bij onderzoeksevaluaties, bij het verwerven van externe financiering en in de begeleiding van promovendi. Jacqueline Draaisma is adviseur en sparringpartner van de directeur van de Graduate School en secretaris van de Commissie Ethiek. Anniek van der Schuijt ondersteunt de portefeuillehouder onderzoek en is ambtelijk secretaris van het Onderzoeksbestuur.

Administratief medewerker Militao Evora is facultair beheerder van de database Pure, het registratiesysteem voor publicaties van onze wetenschappers. Ook verzorgt hij de registraties van promotietrajecten in promotievolgsysteem Hora Finita.

Bureau Onderzoek beschikt tevens over een editor. Frances Gilligan is jurist en native speaker. Zij is docent Legal English, en voor een klein deel van haar werktijd aangesteld voor het redigeren van Engelstalige artikelen en onderzoeksvoorstellen.

Medewerkers        

  • mw. J.A. (Jacqueline) Draaisma
  • dhr. M.S.R. (Militao) Evora
  • LLM, mw. F.M. (Frances) Gilligan
  • mw. J.M. (Anniek) van der Schuijt