Onderzoeksbureau

Het Bureau Onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid denkt mee over en geeft uitvoering aan het facultaire onderzoeksbeleid. Beleidsmedewerkers Maj Eimers en Anniek van der Schuijt adviseren en ondersteunen het faculteitsbestuur en de facultaire onderzoekers bij onderzoeksevaluaties, bij het verwerven van externe financiering en in de begeleiding van promovendi.

De beleidsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor de informatie op de onderzoekspagina’s van de facultaire website en VUnet en onderhouden database Metis, het registratiesysteem voor publicaties van onze wetenschappers. Maj Eimers is adviseur en sparringpartner van de directeur van de Graduate School i.o. Anniek van der Schuijt ondersteunt de portefeuillehouder onderzoek en is ambtelijk secretaris van het Onderzoeksbestuur en de Commissie Ethiek.

Bureau Onderzoek beschikt tevens over een editor. Frances Gilligan is jurist en native speaker. Zij is docent Legal English, en voor een klein deel van haar werktijd aangesteld voor het redigeren van Engelstalige artikelen en onderzoeksvoorstellen.

Medewerkers