Toelatingscommissie

De toelatingscommissie is verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken tot toelating tot één van de opleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Verzoeken aan de toelatingscommissie
Vragen of verzoeken aan de toelatingscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid richt je aan de ambtelijk secretaris van de toelatingscommissie. De ambtelijk secretaris legt je verzoek voor aan de toelatingscommissie en koppelt de beslissing daarna aan jou terug. De toelatingscommissie streeft ernaar binnengekomen verzoeken binnen 3 weken na ontvangst af te handelen. In de zomerperiode (vanaf 1 juli) houdt de toelatingscommissie een termijn aan van 6 weken. Verzoeken dien je te mailen naar: toelatingscommissie.rechten@vu.nl.

Contactgegevens
Ambtelijk secretaris van de toelatingscommissie
(mw. R. van Empelen MSc / mw. A.M. de Laaf)
Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
E-mail: toelatingscommissie.rechten@vu.nl

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur komt tot nader order te vervallen. Voor vragen kunt u ons mailen op bovenstaand adres.


Meer informatie over: