Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie die de studenten en docenten uit de opleiding vertegenwoordigt en de opleidingsdirectie en het faculteitsbestuur adviseert over alle zaken die met het onderwijs te maken hebben. Dit kan gevraagd maar ook ongevraagd. Een opleidingscommissie bestaat voor de ene helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten.

Wat doet de Opleidingscommissie? 
De Opleidingscommissie (OLC) bewaakt de kwaliteit van de opleiding door gevraagd en ongevraagd te adviseren. Bijvoorbeeld over de vorm en inhoud van vakken, de tentamens, het rooster, of veranderingen in het programma. Heel belangrijk is de bespreking van de onderwijsevaluaties en de adviezen die daar uit voorvloeien. Jaarlijks adviseert de OLC het bestuur over de uitvoering van en wijzigingen op de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De precieze bevoegdheden van de Opleidingscommissie zijn beschreven in een reglement.

Meer informatie? 
Neem voor meer informatie of vragen per mail contact op met Dorit Schlobach (Ambtelijk Secretaris Onderwijs) via secretarisonderwijs.rechten@vu.nl.