Vrijstellingen eerste bachelorjaar

Als je van een bachelor aan een andere universiteit of van een andere opleiding aan de VU wilt overstappen naar een van de bacheloropleidingen van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU, kun je alleen vrijstelling voor onderdelen uit het eerste bachelorjaar aanvragen indien:

  • je een definitief BSA-advies hebt ontvangen; én
  • je kunt aantonen dat je bij je vorige opleiding minimaal 42 EC door middel van met een voldoende afgesloten vakken uit het eerste jaar hebt behaald (positief Bindend Studieadvies volgens de norm van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU).

De eisen gelden ook voor overstappers binnen de faculteit.

Voor een vak uit het eerste jaar van een van de bacheloropleidingen van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU waarnaar je wilt overstappen wordt alleen vrijstelling verleend bij voldoende inhoudelijke overeenkomst met het behaalde vak. Om de vrijstelling aan te vragen volg je deze procedure. Het BSA-advies moet je bij het vrijstellingsverzoek meesturen.

Het is niet mogelijk om op basis van een HBO propedeuse vrijstelling aan te vragen voor onderdelen uit de VU bachelor.

Uitzonderingsregel voor instroom in 2020-2021

Vanwege de beslissing van de overheid om alle eerstejaarsstudenten in een academische opleiding in 2019-2020 uitstel van het BSA te verlenen, vervalt voor vrijstelling van eerstejaarsvakken voor studenten die instromen per collegejaar 2020-2021 de vereiste dat tenminste 42 ec zijn behaald.
Dit geldt ook voor studenten die in 2018-2019 al uitstel van het BSA hadden toegewezen gekregen.

Je aanvraag voor vrijstelling(en) zal op basis van inhoudelijke overeenkomst beoordeeld worden. Toegekende vrijstellingen zullen meetellen voor je BSA advies 2020-2021 van de VU.
Mocht je nog niet voldaan hebben aan de VU BSA norm (42 ec behaalde eerstejaarsvakken), dan zal je daar in collegejaar 2020-2021 alsnog aan moeten voldoen.