Vrijstellingen op basis van een combinatie van twee opleidingen van de faculteit

Vrijstellingen voor vakken die overlappen dienen aangevraagd te worden bij de Examencommissie. Doe dit zodra je het vak hebt behaald, met name voor vakken uit het eerste jaar in verband met het bindend studieadvies (BSA). 

Volg je een andere combinatie van studies en denk je dat je toch vrijstelling kunt krijgen voor een bepaald vak? Neem dan contact op met de Examencommissie. Let op: je komt pas in aanmerking voor de vrijstellingen wanneer je het corresponderende vak hebt behaald en het cijfer zichtbaar is op je cijferlijst. De minor wordt pas vrijgesteld als de andere opleiding volledig is afgerond. De minor wordt niet vrijgesteld op basis van een vrijgestelde minor.

Let op: Je cijfer wordt geregistreerd onder de opleiding waaronder je je inschrijft voor het vak op VUnet, de vrijstelling wordt geregistreerd onder de andere opleiding.

Studenten die zowel Notarieel recht als Rechtsgeleerdheid studeren

1e bachelorjaar
Gehele vrijstelling van alle eerstejaarsvakken voor één van beide studies.

2e en 3e bachelorjaar
De volgende vakken worden vrijgesteld voor één van beide studies:

 • Contractenrecht, 6 studiepunten 
 • Goederenrecht, 6 studiepunten
 • Vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht, 6 studiepunten 
 • Bestuursrecht, 6 studiepunten 
 • Burgerlijk procesrecht en insolventierecht, 6 studiepunten 
 • Encyclopedie der rechtswetenschap II, 6 studiepunten
 • Pleitoefening, 6 studiepunten
 • Minor (30 studiepunten) binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid

Voor studenten die zowel de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid als de bacheloropleiding Notarieel recht volgen aan de Vrije Universiteit geldt dat zij slechts één bachelorscriptie hoeven te schrijven, naar keuze in de opleiding Notarieel of Nederlands recht. Als de scriptie in de gekozen opleiding met een voldoende is beoordeeld wordt aan hen vrijstelling verleend voor de scriptie in de andere opleiding.

Studenten die naast Rechtsgeleerdheid ook Criminologie studeren


1e bachelorjaar

 • Inleiding in de rechtswetenschappen, 6 studiepunten 
 • Beginselen strafrecht, 6 studiepunten 
 • Inleiding publiekrecht, 6 studiepunten

2e bachelorjaar

 • Materieel strafrecht, 6 studiepunten 
 • Encyclopedie van de Criminologie, 6 studiepunten  
 • Formeel strafrecht, 6 studiepunten 

3e bachelorjaar 

 • Minor, 30 studiepunten

Studenten die naast Criminologie ook Rechtsgeleerdheid studeren


1e bachelorjaar

 • Inleiding in de rechtswetenschappen, 6 studiepunten 
 • Arrest lezen (onderdeel Inleiding in de rechtswetenschappen) 
 • Beginselen strafrecht, 6 studiepunten

2e bachelorjaar

 • Materieel strafrecht, 6 studiepunten
 • Formeel strafrecht, 6 studiepunten

3e bachelorjaar

 • Encyclopedie II 
 • Minor, 30 studiepunten

Extra afstudeerrichting na afstuderen

Naast gecombineerd afstuderen (het gelijktijdig afronden van twee of meer afstudeerrichtingen) is het ook mogelijk om een extra afstudeerrichting te volgen nadat je bent afgestudeerd. Je kunt dan geen gebruik meer maken van de regelingen met betrekking tot gecombineerd afstuderen. De volgende regeling is dan van toepassing:

 • Studenten die binnen 4 jaar na afstuderen een tweede afstudeerrichting gaan volgen krijgen vrijstelling voor de reeds eerder afgelegde verplichte vakken. Voorbeeld: als je eerst de richting Strafrecht hebt afgerond en daarna binnen 4 jaar de afstudeerrichting Transnational Legal studies wil gaan doen hoef je niet nogmaals het verplichte vak Methoden van de rechtswetenschap af te leggen. Let op: deze regel geldt NIET voor de scriptie! 
 • De (gebonden) keuzeruimte en het integratievak moeten altijd opnieuw worden ingevuld. Eerder behaalde resultaten mogen hier niet opnieuw worden ingebracht. 
 • Studenten die 4 jaar of langer na het afstuderen een tweede afstudeerrichting gaan volgen, krijgen geen vrijstellingen en dienen alle vakken opnieuw af te leggen.

Houd er rekening mee dat als je al een mastergraad hebt je voor het volgen van een tweede afstudeerrichting het instellingstarief betaalt.