Hoe vraag ik vrijstellingen aan?

Vrijstellingen voor specifieke vakken
Wil je vrijstelling aanvragen voor specifieke vakken? Volg dan onderstaande procedure:

  • Dien een verzoek in bij de Examencommissie (examencommissie.rechten@vu.nl) en geef hierbij duidelijk aan voor welk(e) vak(ken) en op basis van welk reeds behaald vak je vrijstelling aanvraagt. 
  • Voeg de volgende documenten toe:
    - vakinformatie inclusief literatuuropgave of goed werkende links naar een digitale studiegids
    - scan van je gewaarmerkte cijferlijst
  • Zorg dat je naam en studentnummer (indien bekend) duidelijk op de aanvraag staan vermeld.
Let op: De Examencommissie neemt alleen aanvragen voor vrijstelling op grond van afgeronde vakken in behandeling. Het is dus niet mogelijk om een verzoek in te dienen op vakken die je nog hoopt te behalen.

Je aanvraag kan niet in behandeling worden genomen als hij niet compleet is.

Vrijstelling op basis van bepaalde diploma's
Heb je een SJD-, HBO- of WO-diploma? Dan krijg je een aantal standaardvrijstellingen. Om die vrijstellingen aan te vragen dien je de volgende procedure te volgen:  Kijk hier voor de standaardvrijstellingen: