Vrijstellingen

Studenten die tijdens een andere opleiding aan een erkende instelling van hoger onderwijs tentamens hebben behaald, kunnen voor vakken vrijstelling aanvragen. De behaalde onderdelen moeten qua inhoud, niveau en studielast overeenkomen met de vakken van de Vrije Universiteit waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Je moet ingeschreven staan voor de VU opleiding om de vrijstelling(en) toegewezen te kunnen krijgen. 

Je kunt vrijstellingen aanvragen voor specifieke vakken, maar je kunt ook in aanmerking komen voor standaard vrijstellingen als je een SJD-, HBO- of WO-diploma hebt.

Let op: op grond van enkel een behaald HBO-propedeusediploma worden geen vrijstellingen verleend.