Examencommissie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en vaststelling van tentamens en examens, het goedkeuren van afwijkende tentamenregelingen, het verlenen van vrijstellingen en het goedkeuren van keuzevakken buiten de faculteit. Daarnaast is de Examencommissie eindverantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de toetsing binnen de faculteit.

Verzoeken aan de Examencommissie
Vragen of verzoeken aan de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid richt je aan de ambtelijk secretaris van de Examencommissie. De ambtelijk secretaris legt je verzoek voor aan de Examencommissie en koppelt de beslissing daarna aan jou terug. De Examencommissie streeft ernaar binnengekomen verzoeken binnen 30 werkdagen na ontvangst af te handelen.

Contact
Ambtelijk secretaris van de Examencommissie (mw. R. van Empelen MSc. / mw. A.M. de Laaf)
Faculteit der Rechtsgeleerdheid VU
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
E-mail: examencommissie.rechten@vu.nl

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur komt tot nader order te vervallen. Voor vragen kunt u ons mailen op bovenstaand adres.

Meer informatie
VrijstellingenJaarverslag
Jaarverslag Examencommissie 2018-2019
Jaarverslag Examencommissie 2019-2020