Onderwijs

In de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid wordt aangeboden:
- Beginselen Europees Recht, Volkenrecht, Europese Rechtsbescherming en Cybercrime (minorprofiel Recht en Maatschappij)
- Engelstalige minorprofiel Transnational Legal Studies ook onderdeel van Minor Transnational Law and Society en Law of International Security (minor International Security)

Daarnaast de volgende masteropleidingen:

Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Transnational Legal Studies (engelstalig)
Uitgangspunt is het recht in zijn bredere sociale context. Grensoverschrijdende problemen zoals milieuvervuiling, veiligheid en terrorisme, mondiale ongelijkheid en migratie laten zien dat die sociale context zich steeds minder aantrekt van nationale grenzen. Juridische regulering is in toenemende mate transnationaal van aard, een internationale of Europese oorsprong.

Master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Internet, intellectuele eigendom en ICT 
Door ontwikkelingen op technisch gebied, met name internet, rijzen juridische vragen zoals op het terrein van privacy, e-commerce en Intellectuele Eigendom (auteursrecht, merkenrecht). Oplossingen zijn nodig voor nieuwe situaties, waarbij indien nodig buiten bestaande kaders nieuw recht wordt gevormd. Dit is ook waarom studenten die onze vakken volgen zo enthousiast zijn: er is ruimte voor vernieuwende ideeën.

Master Law and Politics of International Security 
Het volkenrecht kan niet los van zijn politieke context kan worden begrepen. Tegelijkertijd wordt de internationale politiek in toenemende mate beïnvloed door internationaalrechtelijke regels en instituties. De master LPIS combineert daarom inzichten uit het volkenrecht met inzichten uit de politieke wetenschappen om tot een beter begrip van vraagstukken van internationale vrede en veiligheid te komen.