Engelfriet, mr. ir. A.P. (Arnoud)

Docent/onderzoeker

Curriculum vitae
Arnoud Engelfriet is partner bij ICTRecht sinds juni 2008. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Zijn website en blog Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht. Voordat hij de overstap naar ICTRecht maakte, werkte Arnoud negen jaar lang als octrooigemachtigde en IP Counsel bij Philips.

Onderwijsactiviteiten
Master: Actualiteiten internetrecht

Onderzoeksactiviteiten
Arnoud Engelfriet verricht onderzoek in het onderzoeksprogramma Boundaries of Law. Zijn focus ligt op nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen rond internet en ICT en de invloed van het recht daarop.

Expertise
Internet, sociale media, intellectueel eigendom

Kernpublicaties
  • A.P. Engelfriet en S. G. Ras, Handboek ICT-contracten, editie 2016, Eindhoven: Ius Mentis.
  • Art. 19, 20, 21, 47, 47a, 47b Auteurswet in: W. Grosheide (red.), Intellectueel Eigendom, artikelsgewijs commentaar (IEC), editie 2016, deLex (te verschijnen juni 2016).
  • A.P. Engelfriet, ‘Schade bij online auteursrechtinbreuk, de stand van zaken 2015’, AMI 5, 2015.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam