Wijkman, mr. M.D.S. (Miriam)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83365
3a-34
m.wijkman@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Docent

Curriculum vitae
Miriam Wijkman is afgestudeerd in Nederlands Recht (VU), richtingen Privaatrecht (Personen- en Familierecht) en Criminologisch Juridisch. In de periode 2005-2008 heeft zij als junior-onderzoeker bij het NSCR gewerkt waar zij onder meer onderzoek heeft gedaan naar de intergenerationale doorgifte van delinquent gedrag en naar de mate van delinquentie onder VMBO-jongeren. Sinds 2007 werkt zij als docent-onderzoeker bij de afdeling Strafrecht en Criminologie.

Onderwijsactiviteiten
Theoretische Criminologie en Psychologie
Inleiding Psychologie
Masterscriptiebegeleiding

Onderzoeksactiviteiten
Miriam Wijkman verricht onderzoek in het programma Empirie en Norm
Het promotieonderzoek van Miriam Wijkman richt zich op typologieën en criminele carrières van vrouwelijke zedendelinquenten, waarbij naar zowel minderjarige als meerderjarige daders wordt gekeken.

Expertise

Zedendelinquentie, vrouwelijke zedendelinquenten

Kernpublicaties
  • Wijkman, M., Bijleveld, C., & Hendriks, J. (2010). Women Don't Do Such Things! Characteristics of Female Sex Offenders and Offender Types. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 22(2), 135-156.
  • Wijkman, M., Bijleveld, C., & Hendriks, J. (2011). Female sex offenders: Specialists, generalists and once-only offenders. Journal of Sexual Aggression, 17(1), 34-45.
Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.
Relevante publicaties voor de Nederlandse Studiegroep naar Meisjes- en Vrouwencriminaliteit

Postadres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017