Wijk, dr. mr. J. (Joris) vanDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83364
1a-44
j.van.wijk@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Universitair hoofddocent

Curriculum vitae
Joris van wijk is als jurist en criminoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam afgestudeerd. In 2007 promoveerde hij aan dezelfde universiteit op het proefschrift ‘Luanda-Holanda; irreguliere (asiel)migratie van Angola naar Nederland’. In 2008 ontvang hij de ESC Young Criminologist Award. Op dit moment is Joris hoofddocent Criminologie, daarvoor heeft hij als coördinator bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en als zelfstandig consultant voor Hoopoe Migration Expertise gewerkt. 

Onderwijsactiviteiten 
Joris is directeur van de masteropleiding International Crimes & Criminology. Hij is onder andere betrokken bij het doceren van de vakken International Crimes, Inleiding Criminologie en de begeleiding van bachelor- en masterscripties. 

Onderzoeksactiviteiten
Joris van Wijk verricht onderzoek in het programma Empirie en Norm en is uitvoerend directeur van het Center for International Criminal Justice (CICJ). In het kader van het Escaping Justice Project doet hij onderzoek naar vluchtelingen en internationale misdrijven, met name naar de effecten van het zogenaamde 1F-beleid. Dit beleid houdt in dat personen die in verband worden gebracht met het plegen van internationale misdrijven worden uitgesloten van asielbescherming. In het kader van het project 'When Justice is done' onderzoekt hij wat er gebeurt met personen die door internationale strafhoven worden veroordeeld.

Kernpublicaties 

Een overzicht van alle VU-publicaties, via metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Stichting Hit - Adviseur Baexem, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017