Slotboom, dr. A. (Anne-Marie)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 82982
3a-34
m.slotboom@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Universitair hoofddocent

Curriculum Vitae
Anne-Marie Slotboom studeerde af in de ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden en zij promoveerde aan dezelfde universiteit op een grootschalig internationaal onderzoek naar de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen. Zij werkte eerst als onderzoeker bij het NSCR, waar ze onderzoek deed naar interventies bij veelplegers en interventies op middelbare scholen. Als universitair hoofddocent, verbonden aan de afdeling strafrecht en criminologie, houdt zij zich vooral bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van de levensloopcriminologie, met als specifiek thema ‘meisjes en vrouwencriminaliteit’. 

Onderwijsactiviteiten
Levensloopcriminologie
Girls, Women and Crime
Onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksactiviteiten
Anne-Marie Slotboom verricht onderzoek in het programma Empirie en Norm.
Het onderzoek betreft verschillende projecten gericht op meisjes en vrouwencriminaliteit. In samenwerking met forensisch psychiatrische polikliniek De Waag wordt onderzoek gedaan naar achtergronden van ambulante behandelde jongens en meisjes. In samenwerking met het NSCR worden verschillende deelprojecten uitgevoerd op het gebied van gedetineerde vrouwen,  het ‘desistance’ proces bij vrouwen en partnergeweld.

Expertise
Levensloop gedetineerde vrouwen, ontwikkelingspaden en aanpak van delinquente meisjes, partnergeweld bij vrouwen.

Kernpublicaties
  • Slotboom, A., Wong, T., Swier, C. & Broek, van der, T.  (2011). Delinquente meisjes: Achtergronden, risicofactoren en interventies. Den Haag, Boom Juridische uitgeverij.
  • Slotboom, A., Hendriks, J. & Verbruggen, J. (2011). Contrasting adolescent female and male sexual aggression: a self report study on prevalence and predictors for sexual aggression. Journal of Sexual Aggression, 17 (1), 15-33.
  • Slotboom, A., Kruttschnitt, C., Bijleveld, C.C.J.H. & Menting, B. (2011). Psychological wellbeing of Dutch incarcerated women: importation or deprivation? Punishment and Society, 13(2), 176-197.
  • Kruttschnitt, C., Slotboom, A., Dirkzwager, A. The Relevance of Cultural Context in the Penal Paradigm. Justice Quarterly,1-26.
  • Wong, T.M.L., Slotboom, A. & Bijleveld, C.C.J.H. (2010). Risk factors for delinquency in adolescent and young adult females: A European review. European Journal of Criminology, 7, 266-284.

Alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017