Schuilenburg, mr. dr. M.B. (Marc)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 82981
3a-34
m.b.schuilenburg@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Universitair docent

Curriculum vitae
Marc Schuilenburg doceert aan de afdeling Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij studeerde Rechten en Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Auteur van artikelen over veiligheid, filosofie en populaire cultuur. Hij publiceert veelvuldig in zowel nationale als internationale wetenschappelijke tijdschriften. Voordat hij in dienst kwam bij de Vrije Universiteit, werkte hij zes jaar voor het Openbaar Ministerie. Zijn nieuwste boek heet ‘The Securitization of Soiety. Crime, Risk, and Social Order’ (2015). Eerder publiceerde hij ‘Orde in veiligheid. Een dynamisch perspectief’ (2012). Met Alex de Jong schreef hij ‘Mediapolis. Popular Culture and the City’ (2006). Onder zijn (co-)redactie verschenen ‘Positive Criminology’ (2014), ‘De nieuwe Franse filosofie’ (2011), ‘Governing Security under the Rule of Law?’ (2010) en ‘Deleuze compendium’ (2009). Hij is redacteur van de tijdschriften ‘Justitiële verkenningen’ en het ‘Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit’. Hij was visiting scholar aan de afdeling Sociologie van John Jay College, New York (2013). Hij ontving de Willem Nagelprijs 2014 van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie voor zijn boek ‘Orde in veiligheid’.

Website: www.marcschuilenburg.nl

Onderwijssactiviteiten
Bachelor: Preventie & Bestraffing
Bachelor: Onderzoeksvaardigheden
Master: Risicosamenleving
Master: Politie & Veiligheidszorg

Onderzoeksactiviteiten 
Marc Schuilenburg neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma Empirie en Norm. Zijn huidige onderzoeksprojecten staan in het teken van theoretische en empirische analyses van processen en praktijken van securitisering. De volgende onderwerpen staan hierbij centraal:

  • Securitisering en veiligheidsassemblages. Dit onderzoek richt zich op de aanpak van onveiligheid in de vorm van assemblages tussen overheid, bedrijven en burgers. Sinds de laatste twee decennia houden naast de overheid ook energiebedrijven, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, verzekeraars, zorg- en welzijnsinstellingen, arbeidsbureaus, winkeliersverenigingen en burgers zich bezig met veiligheid in de samenleving. Zij werken samen met politie om criminaliteit en overlast te bestrijden. Wetenschappelijk inzicht en kennis ontbreken hoe de nieuwe partijen omgaan met hun verantwoordelijkheden en op welke wijze de samenwerking in de dagelijkse werkelijkheid functioneert. In dit onderzoek ligt de nadruk op theoretische en empirische analyses hoe de relaties tussen publieke en private partijen veranderen in netwerkachtige samenwerkingsverbanden. Hoe oefenen de nieuwe partijen hun taken uit, hoe vullen ze hun toezicht in, welke technieken hanteren ze, hoe werken ze samen, wat voor straffen delen ze uit?
  • Positieve veiligheid. Het onderzoek houdt zich bezig met een alternatief voor de huidige ‘law & order’ politiek, waarin veiligheid wordt gebruikt als een negatieve machtsuitoefening (‘power over’). Het onderzoek richt zich op bottom-up initiatieven met betrekking tot veiligheid waarin op lokaal niveau kennis en capaciteit worden ingezet en aangesproken. Het doel van het onderzoek is het juridisch-politieke veiligheidsvertoog aanvullen met een positief raamwerk van veiligheid, geïnspireerd op theorieën van zelforganisatie, actief burgerschap en het benutten van lokale capaciteit als bron van veiligheid (‘power to’). Wat is de rol van lokale gemeenschappen en burgers in het besturen van veiligheid? Hoe kan het vermogen van burgers worden versterkt om zowel hun eigen veiligheid in te richten als te verbeteren? Welke voorwaarden zijn belangrijk voor meer positieve, sociale methoden van veiligheidsaanpak?
  • Stad en burgerschap. Dit onderzoek biedt theoretische en empirische analyses van veranderingen in het stedelijk landschap als gevolg van het securitiseringsproces. Veiligheid is verbonden met het maken van ruimtelijke onderscheidingen en het bevorderen en afremmen van bewegingen in de stad. Zo is de ruimtelijke infrastructuur van de stad lang gebaseerd geweest op het idee van verbinding. Tegenwoordig bestaat de stedelijke ruimte uit verschillende beschermde en geïsoleerde ruimtes die zorgen voor een permanente in- en uitsluiting van burgers: winkelcentra, gated communities, pretparken, culturele zones, historische districten, business improvement districts en ‘terrain vagues’. Het onderzoek gaat over de nieuwe ruimtelijke indeling van de stad, de uitsluiting van bepaalde groepen tot delen ervan, recente ontwikkelingen met betrekking tot burgerschap en een recht op een stedelijk leven. Centraal staat de vraag hoe de afgeschermde plekken functioneren. Welke nieuwe idealen van burgerschap ontstaan op deze plekken? Hoe kan een nieuw ‘recht op de stad’ worden geformuleerd?
Expertise
In zijn onderzoek richt Marc Schuilenburg zich op het besturen van veiligheid, lokale aanpak van onveiligheid, veiligheidsarrangementen, theoretische criminologie, sociale orde, populaire cultuur en Franse filosofie.

Kernpublicaties       
  • M. Schuilenburg (2015), The Securitization of Society. Crime, Risk, and Social Order (With an Introduction by David Garland). New York: New York University Press.
  • M. Schuilenburg, R. van Steden & B. Oude Breuil (2014), Positive Criminology. Reflections on Care, Belonging and Security. The Hague: Eleven International Publishing.
  • M. Schuilenburg (2012), Orde in veiligheid. Een dynamisch perspectief. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  • B. Ieven, B., A. van Rooden, M. Schuilenburg & S. van Tuinen (2011), De nieuwe Franse filosofie. Denkers en thema's voor de 21e eeuw. Amsterdam: Boom.
  • J. Blad, M. Hildebrandt, K. Rozemond, M. Schuilenburg & P. Van Calster (2010), Governing Security under the Rule of Law?. The Hague: Eleven International Publishing.
  • E. Romein, M. Schuilenburg & S. van Tuinen (2009), Deleuze compendium. Amsterdam: Boom.
  • A. de Jong & M. Schuilenburg (2006), Mediapolis. Popular Culture and the City. Rotterdam: 010-Publishers.

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Centre for Art and Philosophy - Partner Rotterdam, 01 januari 2011
WODC - Redactielid Den Haag, 02 december 2013
Tijdschrift over Cultuur & Criminaliteit - Onbekend Onbekend, 02 januari 2014
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017