Rozemond, mr. dr. N. (Klaas)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86235
3a-34
n.rozemond@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( strafrecht )
Universitair hoofddocent

Curriculum vitae
Klaas Rozemond studeerde in 1987 af als jurist aan de Universiteit van Amsterdam en in 1992 aan dezelfde universiteit als filosoof (cum laude). In 1990 trad hij in dienst bij de Vrije Universtiteit als docent strafrecht. In 1998 promoveerde hij cum laude aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Strafvorderlijke rechtsvinding. Sinds 2000 is hij universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit. Hij is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam. Daarnaast schrijft hij filosofieboeken, waarvan Filosofie voor de zwijnen de bekendste is. Dit boek haalde in 2005 de shortlist van de Socrates wisselbeker voor het meest prikkelende Nederlandstalige filosofieboek van 2004.

Onderwijsactiviteiten
Materieel strafrecht
Dilemma’s in het materiële strafrecht
Internationaal en Europees strafrecht
Strafrechtstheorie

Onderzoeksactiviteiten
Klaas Rozemond verricht onderzoek in het onderzoeksprogramma Empirie en Norm bij delinquent gedrag en strafrechtelijke handhaving. Hij doet op dit moment onderzoek naar de samenhang tussen strafrechtelijke aansprakelijkheid en morele verwijtbaarheid naar aanleiding van de strafzaak tegen de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann en de filosofische, criminologische en juridische literatuur over de banaliteit van het kwaad.

Expertise
Materieel strafrecht, Europees strafrecht (Europees aanhoudingsbevel), strafrechtstheorie

Kernpublicaties
  • Strafvorderlijke rechtsvinding (dissertatie VU Amsterdam), Deventer: Gouda Quint 1998
  • De methode van het materiële strafrecht, tweede druk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011
  • De droom van Beccaria. Over het strafrecht en de nodale veiligheidszorg, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 2010, nr.2, p. 158-175
  • Euthanasie en dementie: het actuele verlangen en het reële alternatief, Nederlands Juristenblad 2012, nr. 5, p. 314-319
  • De complexiteit van het kwaad. Een kritische lezing van Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem, The Netherlands Journal of Legal Philosophy 2012, nr. 1, p. 63-82

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

 

Nevenwerkzaamheden

Rechtbank - Rechter-plaatsvervanger Amsterdam, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017