Rodermond, drs. E. (Elanie)

+31 20 59 83492
1a-44
e.rodermond@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Onderzoeker

Curriculum vitae 
Elanie Rodermond (1985) rondde in juni 2011 de reguliere master Criminologie af, waarna ze in 2011/2012 de Research Track in Criminology volgde. Eerder deed ze de bachelor criminologie (2010) en de bachelor journalistiek (2007). Voor haar masterscriptie deed ze onderzoek naar de invloed van versterking van het toekomstbeeld op regelovertredend gedrag. Daarnaast werkte ze als onderzoeksassistent aan een onderzoek naar het welbevinden van kinderen van gedetineerde moeders.  Van juni-september 2012 voerde ze een (literatuur)studie naar risicofactoren voor kindermishandeling en seksueel kindermisbruik in afhankelijkheidsrelaties uit. Sinds 1 oktober verricht zij promotieonderzoek vanuit de sectie Criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek, waarvoor zij de NWO-beurs ‘jong talent’ ontving, is gericht op desistance van vrouwelijke daders.

Onderzoeksactiviteiten
Elanie Rodermond verricht onderzoek dat deel uitmaakt van het Phoolan Devi Instituut. Haar promotieonderzoek richt zich op (de onderliggende mechanismen van) desistance van vrouwelijke daders. Patronen van crimineel gedrag en de achtergronden van vrouwelijke daders worden onderzocht (op basis van officieel geregistreerde data) om erachter te komen welke vrouwen gestopt zijn met het plegen van criminaliteit en welke vrouwen niet. Daarnaast worden interviews afgenomen, zowel met vrouwelijke daders als met vrouwen die gestopt zijn met het plegen van criminaliteit, om de onderliggende mechanismen van desistance van vrouwen te onderzoeken.  

Expertise
Levensloopcriminologie, vrouwelijke daders, geweld in het gezin.

Kernpublicaties
Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017