Laan, prof. dr. P.H. (Peter) van der

+31 20 59 83942
0a-41, 0a-41
p.h.vander.laan@vu.nl
externe organisaties ( nscr ), faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( bureau van de faculteit )
Bijzonder hoogleraar

Onderzoek
Neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma Empirie en Norm.

Publicaties
Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam