Koppen Dr., M.V. van (Vere)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83435
3a-34
mv.van.koppen@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Universitair docent

Curriculum vitae
Vere van Koppen studeerde Psychologie aan de Universiteit Leiden. In 2008 voltooide zij met een onderzoek naar de geografische profileerbaarheid van daders cum laude de master Methods and Statistics. Aansluitend werkte zij vier jaar als onderzoeker in opleiding bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2013 verdedigde zij haar proefschrift over de levenslopen en instapmechanismen van daders van georganiseerde misdaad. Vere ontving van de International Association for the Study of Organized Crime (IASOC) de PhD Award voor haar proefschrift. Sinds september 2012 is Vere werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderwijsactiviteiten
Methoden en technieken
Forensisch bewijs: Van plaats delict tot de cel

Onderzoeksactiviteiten
Vere van Koppen verricht onderzoek in het programma Empirie en Norm. Zij doet onderzoek binnen de levensloopcriminologie. In haar promotieonderzoek onderzocht zij de levenslopen van daders van georganiseerde misdaad. Zij bestudeerde de criminele carrières van deze personen, deed dossieronderzoek en hield interviews met gedetineerde daders van georganiseerde misdaad. Vere is vooral geïnteresseerd in het ontstaan van crimineel gedrag en veranderingen binnen criminele carrières. In 2014 ontving Vere van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek een VENI beurs voor haar onderzoek naar de criminele carrières van daders die pas op latere leeftijd voor het eerst in aanraking komen met criminaliteit.

Expertise
Levensloopcriminologie
Georganiseerde misdaad

Kernpublicaties

  • Van Koppen, M.V., Blokland, A.A.J., Van der Geest, V.R., Bijleveld, C.C.J.H., and Van de Weijer, S. (2014). Late-blooming offending. Oxford Handbooks Online in Criminology and Criminal Justice:Life-Course and Developmental Criminology, 1-22. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199935383.013.56.
  • Koppen, M.V. van (2013). Involvement mechanisms for organized crime. Crime, Law & Social Change, 59: 1-20.
  • Koppen, M.V. van, and Poot, C.J. de (2013). The truck driver who bought a café: Offenders on their involvement mechanisms for organized crime. European Journal of Criminology, 10: 74-88.
  • Koppen, M.V. van, Poot, C.J. de, Blokland, A.A.J. (2010). Comparing criminal careers of organized crime offenders and general offenders. European Journal of Criminology, 7(5): 356-374.
  • Koppen, M.V. van, Poot, C.J. de, Kleemans, E.R. & Nieuwbeerta, P. (2010). Criminal trajectories in organized crime. The British Journal of Criminology, 50(1): 102-123.
Alle VU-publicaties via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017