Jansen, mr. R.H. (Robert)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83279
3a-34
r.h.jansen@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( strafrecht )
Docent/onderzoeker

Curriculum Vitae
Robert is als docent/onderzoeker verbonden aan de afdeling Strafrecht en Criminologie. In 2012 rondde hij de Togamaster strafrecht af aan de Rijksuniversiteit Groningen (cum laude). Tijdens zijn studie is hij als onderzoeksassistent en als docent strafrecht werkzaam geweest bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast heeft hij ervaring opgedaan als stagiair bij verschillende instanties, waaronder het Gerechtshof te Leeuwarden en het Parket van de Hoge Raad der Nederlanden. Zijn onderzoeksinteresse gaat met name uit naar het materiële strafrecht, waarover hij verschillende artikelen heeft gepubliceerd.

Onderwijsactiviteiten
Strafrecht in Perspectief 2: botsende belangen in het straf- en strafprocesrecht (coördinator)
Strafrecht in Perspectief 3: sanctierecht in perspectief
Begeleiding scripties (bachelor en master) 

Onderzoeksactiviteiten
Robert verricht promotieonderzoek in het programma Empirie en Norm. Het onderzoek richt zich op eigen schuld (culpa in causa). Als een persoon zich door zijn eigen toedoen in een positie heeft gebracht waarin hem in beginsel een beroep op een strafuitsluitingsgrond toekomt, slaagt het verweer onder omstandigheden niet. Aan de hand van rechtsvergelijkend en theoretisch onderzoek wordt beoogd deze blokkade van een theoretische basis te voorzien en voor de praktijk toepasbare criteria te ontwikkelen.

Expertise
Straf(proces)recht

Kernpublicaties

  • Jansen, R.H. (2015). Verdedigingswil bij noodweer. Delikt en Delinkwent, 45(6), 435-445.
  • Jansen, R.H. (2014). Een nieuwe kijk op de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit bij noodweer. Wordt de minst ingrijpende wijze van verdediging verlangd? Delikt en Delinkwent, 2014(9), 727-738.
  • Jansen, R.H. & Stevens, L. (2013). Moord en waanzin. De betekenis van de psychische stoornis bij het bewijzen van voorbedachte raad. Delikt en Delinkwent, 43(8), 639-648.
Alle VU-publicaties, via Metis


Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017