Huisman, prof. dr. mr. W. (Wim)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83560
1a-44
w.huisman@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Hoogleraar Criminologie

Curriculum vitae
Wim Huisman (1970) studeerde rechtsgeleerdheid (met als specialisaties criminologie, strafrecht en bestuursrecht) aan de VU en promoveerde in 2001 aan diezelfde universiteit. In 2003 werd Huisman universitair hoofddocent criminologie aan de Universiteit Leiden. In 2007 keerde Huisman terug naar de VU als lid van het bestuur van de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Thans is Huisman hoogleraar criminologie. Vanuit die functie is hij tevens voorzitter van het opleidingsbestuur Criminologie, lid van het facultair Onderwijsbestuur, programmaleider van het facultair onderzoeksprogramma ‘Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en Strafrechtelijke Handhaving’ en lid van het facultair Onderzoeksbestuur.  Huisman is verder lid van de redactie van het Tijdschrift voor Criminologie, voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Politiecellen Amsterdam-Amstelland en medeoprichter van de European Working Group on Organizational Crime van de European Society of Criminology.

Onderwijsactiviteiten
Inleiding criminologie (Ba) 
Organizational Criminology (Ma) 
Corporations and International Crimes (Ma)

Onderzoeksactiviteiten
Huisman verricht onderzoek in het programma Empirie en Norm bij Delinquent Gedrag en Strafrechtelijke Handhaving’. Huisman doet onderzoek naar aard en oorzaken van regelovertreding binnen bedrijven en andere organisaties (‘witteboordencriminaliteit’) en de consequenties daarvan voor aanpak van criminaliteit. Binnen dit terrein zoekt Huisman naar bijzondere thema’s waarnaar nog weinig onderzoek is gedaan, zoals:
  • De betrokkenheid van ondernemingen bij ernstige mensenrechtenschendingen 
  • De relatie tussen geslacht en witteboordencriminaliteit 
  • Criminaliteit in het midden- en kleinbedrijf 
  • Fraude met voedsel 
  • Corruptie in de private sector

Expertise
Criminologie, witteboordencriminaliteit, organisatiecriminaliteit, economische criminaliteit, compliance, toezicht en handhaving.

Kernpublicaties
  • Huisman, W. & E. van Sliedregt (2010)  Rogue Traders - Dutch Businessmen and International Crimes, Journal of International Criminal Justice, 8, pp. 803-828. 
  • Bunt, H.G. van de and W. Huisman, Organizational crime in the Netherlands, Crime & Justice. A Review of Research, vol. 35, 2007, pp.217-260. 
  • Van Erp,  J. & W. Huisman (2010) Smart regulation and enforcement of illegal disposal of electronic waste, Criminology & Public Policy, 9 (3), 579-590. 
  • Huisman, W. (2010), Business as usual? Corporate involvement in international crimes, Den Haag: Eleven International Publishing. 
  • Huisman, W. & G. VandeWalle (2010) ‘The Criminology of corruption’, in: De Graaf, G.,  P. von Maravic and P. Wagenaar, The Good Cause: Theoretical Perspectives on Corruption, Leverkusen: Barbara Budrich Publishing.

Alle VU-publicaties, via Metis 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

 

Nevenwerkzaamheden

Cie. v, Toez. Politiecellen A'dam-Amstel - voorzitter inspectiecommissie Amsterdam, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017