Harte, dr. J.M. (Joke)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86217
1a-46, 1a-44
j.harte@vu.nl
externe organisaties ( nscr ), faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Universitair hoofddocent

Curriculum Vitae
Joke Harte studeerde psychologische methodenleer aan de UvA en promoveerde op een onderzoek binnen de psychologische besliskunde. Zij werkte als onderzoeker in verschillende forensisch psychiatrische klinieken, waaronder het Pieter Baan Centrum. Haar huidige onderzoek betreft de relatie tussen psychiatrische stoornissen en delinquentie en de strafrechtelijke reactie op delicten die mede het gevolg zijn van psychiatrische problematiek. Naast haar functie als universitair hoofddocent aan de afdeling Strafrecht en Criminologie is zij programmaleider wetenschappelijk onderzoek in het PPC Zaanstad en research fellow bij het NSCR. Zij lid van de afdeling Advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Onderwijsactiviteiten
Inleiding in de psychologie (Bachelor 1)
Methoden en technieken (Bachelor 2)
Criminele carrières en interventies (Master)
Effectieve interventies; Wat werkt? (Master)


Onderzoeksactiviteiten
Joke Harte verricht onderzoek in het programma Empirie en Norm.

Het onderzoek betreft de empirische bestudering van het strafrecht en richt zich met name op thema’s met raakvlakken met de psychiatrie. Kernvragen zijn: Op welke manier kan delinquentie verklaard worden vanuit psychopathologie? Hoe reageert het strafrecht op delinquenten met psychiatrische problematiek? Hoe kan empirisch onderzoek bijdragen aan de voorspelling van recidive? Hoe kan de werkzaamheid van interventies onderzocht worden? Joke Harte is initiator en leider van het onderzoeksproject Geweld in de psychiatrie.

Expertise
Psychiatrische problematiek en delinquentie, geweld in de psychiatrie, psychiatrie in detentie, toerekeningsvatbaarheid, terbeschikkingstelling, risicotaxatie, evaluatie interventies.

Kernpublicaties
  • Lamsma, J. & Harte, J.M. (2015). Violence in psychosis: conceptualizing its causal relationship with risk factors. Aggression and violent behavior, 24(5), 75-82. DOI: 10.1016/j.avb.2015.05.033.
  • Harte, J.M. (2015). Preventing crime in cooperation with the mental health care profession. Crime, Law and Social Change. DOI: 10.1007/s10611-015-9589-z.
  • Leeuwen, M.E. van & Harte, J.M. (2015). Violence against mental health care professionals: prevalence, nature and consequences. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. DOI: 10.1080/14789949.2015.1012533.
  • Harte, J.M., Leeuwen, M.E. van & Theuws. R. (2013). Agressie en geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie; Aard, omvang en strafrechtelijke reactie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(5), 325-335.
  • Harte, J.M. (2013). Instrumenten voor risicotaxatie: Betere beslissingen of te hoog gespannen verwachtingen? Nederlands Juristenblad, afl 32, 2187-2190.
Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis. 
 
Postadres

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam