Geest, dr. V.R. (Victor) van derDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86487
3a-34, 3a-34
v.vander.geest@vu.nl
externe organisaties ( nscr ), faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Universiteit docent

Curriculum vitae
Victor van der Geest is ontwikkelingspsycholoog en werkt sinds 2008 bij de Vrije Universiteit. In 2005 werkte hij zes maanden bij de afdeling Criminologie van de Universiteit Leiden. Aansluitend kreeg hij een aanstelling - aanvankelijk als junior onderzoeker, later als onderzoeker - bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Van 2000 tot 2008 werkte hij parttime als docent wiskunde in het mbo bij het Grafisch Lyceum Rotterdam.

Onderwijsactiviteiten
Statistiek I (coördinator)
Statistiek II (coördinator)
Levensloopcriminologie
Voortgezette Methoden

Onderzoeksactiviteiten
Victor doet onderzoek naar de rol van transities binnen de levensloop op de ontwikkeling van criminaliteit. Hij is co-promotor bij een promotieonderzoek naar werk en criminaliteit (promovendus Janna Verbruggen), intieme relaties en criminaliteit (promovendus Mioara Zoutewelle) en criminele carrières van fraudeurs (Joost van Onna).

Expertise
Een van de onderwerpen waar hij onderzoek naar doet is de relatie tussen (vroege) beschermende en risicofactoren en de ontwikkeling van crimineel gedrag. Voor zijn proefschrift onderzocht hij of verschillende risicoprofielen samenhangen met verschillende criminele carrières. Ook keek hij naar de effecten van werk op criminaliteit, en omgekeerd, naar de gevolgen van een strafblad of detentieverleden voor de kans om werk te vinden. Recentelijk heeft hij meegeschreven aan een boekhoofdstuk over transities naar de volwassenheid bij kwetsbare jongeren. Ook heeft hij onderzoek gedaan naar intergenerationele overdracht voor een Nederlands cohort in een vergelijkende studie met de Cambridge Study of Delinquent Development.

Kernpublicaties
  • Van der Geest, V., Bijleveld, C.C.J.H., and A.A.J. Blokland (2011, forthcoming). The effects of employment on longitudinal trajectories of offending: A follow up in high risk youth from ages 18 to 32. Criminology, November issue [2009: 5 year IF 4.233; IF 2.603; Criminology & Penology rank 1]
  • Van der Geest, V. (2011). Working their Way into Adulthood: Delinquency and employment in high-risk boys to age 32. Doctorate Thesis.
  • Besemer, S., Van der Geest, V., Murray, J., Bijleveld, C.C.J.H., and D. Farrington (2011). The relationship between parental imprisonment and offspring offending in England and the Netherlands. British Journal of Criminology, 51, 1-25 [2009: 5 year IF 1.511; IF 1.068; Criminology & Penology rank 15]
  • Van der Geest, V., Blokland, A.A.J., and C.C.J.H. Bijleveld (2009). Delinquent Development in a Sample of High-Risk Youth: Shape, Content, and Predictors of Delinquent Trajectories from Age 12 to 32. Journal of Research in Crime and Delinquency, 46, 111-143. [2008: 5 year IF 2.928; IF 1.818; Criminology & Penology rank 2]
  • Van der Geest, V., and C.C.J.H. Bijleveld (2008). Personal, background and treatment characteristics associated with offending after residential treatment: A 13-year follow up in adolescent males. Psychology, Crime & Law, 14 (2), pp. 159-176. [2007: 5 year IF 1.279; IF .815; Criminology & Penology rank 13]

Alle VU-publicaties, via Metis 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam