Bruinsma, prof. dr. G.J.N. (Gerben)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 83929
0a-12, 0a-44
g.j.n.bruinsma@vu.nl
externe organisaties ( nscr ), faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Hoogleraar

Curriculum Vitae
Prof. dr. Gerben J.N. Bruinsma is wetenschappelijk directeur van Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. Daarnaast is hij hoogleraar omgevingscriminologie aan de VU rechtenfaculteit.

Kernpublicaties
Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam