Bolhuis, M. (Maarten)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86548
3a-34
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Promovendus en docent

Curriculum vitae
Maarten Bolhuis (1986) heeft na het behalen van zijn bachelor criminologie aan de VU de masters International Crimes and Criminology (VU, cum laude) en Conflict Resolution and Governance (UvA) afgerond. Hij liep een onderzoeksstage in het kader van het Escaping Justice Project aan de VU. Tijdens en na zijn studie werkte hij voor de stichting Advocaten voor Advocaten. Sinds september 2012 is hij als (parttime) promovendus en docent aan de afdeling Strafrecht en Criminologie verbonden. 

Onderwijsactiviteiten
Actoren in de Rechtshandhaving
Aard, Omvang en Schade
Project criminologie
Methoden van kwalitatief onderzoek
Summer School on International Criminal Justice

Onderzoeksactiviteiten
Maarten Bolhuis verricht onderzoek in het programma Empirie en Norm. Hij is fellow bij het Center for International Criminal Justice en neemt deel aan het Escaping Justice Project, waarin de implicaties van de toepassing van artikel 1F Vluchtelingenverdrag. Op basis van artikel 1F worden personen die in verband worden gebracht met het plegen van internationale misdrijven, zoals misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, uitgesloten van asielbescherming. Zijn promotieonderzoek richt zich met name op de rol die landen van toevlucht spelen in het berechten van deze vermeende daders van ernstige misdrijven.

Kernpublicaties


Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam