Bijleveld, prof. dr. mr. C.C.J.H. (Catrien)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86226
3a-34
c.c.j.h.bijleveld@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Hoogleraar

Curriculum vitae
Catrien Bijleveld studeerde psychologie en strafrecht. Haar promotie ging over de analyse van categorische tijdreeksen. Zij doet nu vooral onderzoek naar criminele carrières, zedendelinquentie, experimentele criminologie en internationale misdrijven. Zij is de auteur van diverse handboeken op het gebied van de Methoden & technieken.

Onderwijsactiviteiten 
Multivariate analyse, Voortgezette Methoden, Research Methods for International Crimes

Onderzoeksactiviteiten
Catrien doet onderzoek in het facultaire onderzoeksprogramma Empirie en norm

Internationale misdrijven, criminele carrières (vooral van meisjes en vrouwen), historisch-criminologisch onderzoek

Expertise
Longitudinale modellen, life-course criminology, supranational criminology research methods

Kernpublicaties
  • Wijkman, M., Bijleveld, C.C.J.H. & Hendriks, J. (2010). ‘Women don’t do such things!’ Characteristics of female sex offenders and offender types. Sexual Abuse, A Journal of Research & Treatment 22, 135-156.
     doi:10.1177/1079063210363826. 
  • Holà, B., Smeulers, A.L. & Bijleveld, C.C.J.H. (2011). International Sentencing Facts and Figures: ICTY and ICTR Sentencing Practice. Journal of International Criminal Justice, 9, 411-439. doi:10.1093/jicj/mqr014. No IF 
  • Hissel, S., Bijleveld, C.C.J.H., Kruttschnitt, C. (2011). The voices of children of incarcerated mothers. An exploratory study for the Netherlands of their caregiving situation and well-being. European Journal of Criminology, 8, 346–360.  DOI: 10.1177/1477370811415755, IF 2010 1.159; 16/43 in Criminology & Penology.
  • Weevers, M. & Bijleveld, C.C.J.H. (2010). ‘Uitgediende hetaeren, verjaagde concubines en in den steek gelatenen’. Vrouwelijke bedelaars eind 19e eeuw. Tijdschrift voor Criminologie, 52, 351-364. 
  • Van der Geest, V., Bijleveld, C.C.J.H. & Blokland, A.A.J. (2011, in press). The effects of employment on longitudinal trajectories of offending: A follow up in high risk youth from ages 18 to 32. Criminology IF 2.603

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.
Relevante publicaties voor de Nederlandse Studiegroep naar Meisjes- en Vrouwencriminaliteit 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

 

Nevenwerkzaamheden

NSCR - Directeur Amsterdam, 15 augustus 2014
Wetenschappelijke raad Jeugdzorg Plus - Voorzitter Onbekend, 01 mei 2015
Adviescommissie afgesloten strafzaken (ACAS) - Plaatsvervangend lid Onbekend, 01 september 2015
Commissie geweld in de Jeugdzorg - Lid Den Haag, 09 september 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017