Berg, Dr. C.J.W. (Chantal) van denDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84457
3a-34
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( criminologie )
Docent

Curriculum vitae
Chantal van den Berg (1986) rondde in augustus 2010 haar master criminologie af aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na haar studie werkte ze als junior onderzoeker bij het NSCR. Daarnaast coördineerde zij de dataverzameling van het 17up project. Van 2012 tot en met 2014 werkte zij aan haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van jeugdige zedendelinquenten over de levensloop. Momenteel werkt zij als docent bij de sectie Criminologievan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderwijsactiviteiten
Project Criminologie
Statistiek II
Aard, Omvang en Schade van Criminaliteit
Victimology
Multivariate analyse

Expertise
Levensloopcriminologie, Desistance, Zedendelinquentie, Jeugdige Zedendelinquenten

Kernpublicaties
  • Berg, C.J.W. van den (2015). From boys to men: Explaining juvenile sex offenders’ criminal careers. Doctoral Thesis. 
  • Lussier, P., Berg, C.J.W. van den, Bijleveld, C.C.J.H. & Hendriks, J. (2012). A developmental taxonomy of juvenile sex offenders for theory, research, and prevention: The adolescent-Limited and the high-rate slow desister. Criminal Justice and Behavior, 39, 1559- 1581.
  • Berg, C.J.W. van den, Bijleveld, C.C.J.H., Hendriks, J. & Mooi-Reci. (2014). The juvenile sex offender: The effect of employment on offending. Journal of Criminal Justice, 42, 145–152.
  • Berg, C.J.W. van den, Bijleveld, C.C.J.H. & Hendriks, J. (2015). The juvenile sex offender: criminal careers and life events. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment. DOI: 10.1177/1079063215580967 (forthcoming).
  • Hendriks, J., Berg, C. van den & Bijleveld, C.C.J.H. (2015). Criminal careers for Different Juvenile Offender Subgroups. In: A.A.J. Blokland & P. Lussier (eds.) Sex Offenders: A Criminal Career Approach. Chichester: Wiley

Alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam