Beijers, MSc, J.E.H. (Joris)

1a-49
j.e.h.beijers@vu.nl
externe organisaties ( nscr )
Docent

Curriculum vitae
Joris Beijers (1985) studeerde in 2009 af in de criminologie aan de Vrije Universiteit. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt bij de Directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam. Na zijn studie is hij een korte tijd bij de afdeling Statistiek & Onderzoek van de gemeente Amstelveen gaan werken, waarna hij in 2010 weer bij de Vrije Universiteit is teruggekeerd, nu als onderzoeker en docent.

Onderwijsactiviteiten
Statistiek I & II (SPSS)
Multivariate analyse

Onderzoeksactiviteiten
Joris verricht onderzoek in het programma Empirie en Norm.
Hij houdt zich bezig met onderzoek binnen de levensloopcriminologie, naar de relatie tussen levenslooptransities (zoals trouwen en kinderen krijgen) en delinquentie.

Expertise
Levensloopcriminologie, transities in de levensloop

Kernpublicaties
  • Beijers, J.E.H., Bijleveld, C.C.J.H., & Poppel, F. van (2012). ‘Man’s best possession’: Period effects in the association between marriage and offending. European Journal of Criminology. 
Alle VU-publicaties, via Metis


Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam