Vermeulen, prof. mr. drs. B.P. (Ben)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86261
1a-30
b.p.vermeulen@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Hoogleraar staats- en bestuursrecht


Functie
Tevens hoogleraar onderwijsrecht KU Nijmegen, lid van de Onderwijsraad, lid van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken en lid van de juridische commissies van Amnesty en vluchtelingenwerk.

Vakgebied en specialisatie: 
staats- en bestuursrecht, met onderzoeksspecialisaties de klassieke grondrechten, onderwijsrecht, vreemdelingenrecht en de verhouding nationale staat - internationale rechtsorde 

Onderwijsactiviteiten:
Beginselen staatsrecht
Onderwijsrecht
Staatsrecht I 
 
Onderzoek:
neemt deel aan de facultaire onderzoeksprogramma's Migratierecht.

Publicaties: 
alle VU-publicaties,, via Metis

Postadres:
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

ELA, Stichting CVO groep; Centrum voor Kerk en Recht - Bestuurslid Onbekend, 02 december 2013
European Commission for Democracy through law - plaatsvervangend lid Onbekend, 02 december 2013
NL tijdschrift voor Kerk en Recht; SDU-series migratierecht - Redacteur Onbekend, 02 december 2013
Nederlandse ver. voor Onderwijsrecht; KNAW - Bestuurslid Onbekend, 02 december 2013
Oordelenbundel Commissie Gelijke behandelingen - Redacteur Onbekend, 02 december 2013
Raad van state - Lid Onbekend, 02 december 2013
Radboud Universiteit Nijmegen - Hoogleraar Nijmegen, 02 december 2013
School en Wet; Handboek Schoolrecht - Redacteur Onbekend, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017