Wetenschappelijke publicaties op het terrein van bijstand (Participatiewet/WWB)


2017

 • ‘The sanctions mitigation paradox in welfare to work benefit schemes’, accepted for publication in Comparative Labor Law & Policy Journal
 • ‘Activation policies: Policies of social inclusion or social exclusion? accepted for publication in Journal of Poverty and Social Justice.
 • ‘New contractualism in European welfare state policies (eds. R. Ervik, N. Kildal and E. Nilssen) (book review), forthcoming, Political Studies Review.
 • ‘Flextensie en de kwalificatie van de (meerpartijen-)overeenkomst met de re-integrerende bijstandsgerechtigde’, Tijdschrift voor Recht en Arbeid, 2017/38, p. 16-20.

2016

 • Work-related sanctions in European welfare states. An incentive to work or a violation of minimum subsistence rights? (June 15 2016). ACCESS EUROPE Research Paper No. 2016/01. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2802656
 • ‘Het recht op een bijstandsuitkering voor Unieburgers na Dano, Alimanovic en García-Nieto’ Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2016/57, (6/7), 15-18.
 • ‘Workfare revisited’, Industrial Law Journal 45, 60-88 (samen met A. Paz-Fuchs).

2015

 • ‘Het recht op een bijstandsuitkering voor economisch niet-actieve EU-burgers na Alimanovic: het definitieve afscheid van de proportionaliteitstoets?’ Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht, 312-318.
 • ‘De arbeidsrechtelijke bescherming van werkende bijstandsgerechtigden’, Arbeidsrecht 2015/27, 19-23.

2014

 • ‘The duty to work without a wage. A legal comparison between the social assistance legislations in Germany, the Netherlands and the United Kingdom’, European Journal of Social Security 16 (3), 204-224.
 • ‘Van re-integratie naar wederkerigheid: de verplichting om arbeid te verrichten zonder loon in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk’, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 6, 3-9.
 • ‘Verplicht werken in de bijstand: personele werkingssfeer, randvoorwaarden en sancties’, PS Documenta, 172-186.
 • Enkele staatsrechtelijk-juridische aspecten van de decentralisaties in het sociale domein, Rapport voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VU Amsterdam (samen met L.C. Groen, S.A.M. Munneke, W.L. Roozendaal en K.M. de Vries).

2013

 • ‘De arbeidsplicht en het rechtskarakter van de bijstandswetgeving’, Nederlands Juristenblad, 1631-1637.
 • ‘The Dutch welfare state: recent reforms in social security and labour law’, Diritto pubblico Comparato ed Europeo (4), 1371-1399 (samen met O.P. van Vliet).
 • ‘Grenzen aan de tegenprestatie naar vermogen’. Annotatie bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 Februari 2013, Tijdschrift voor Recht en Arbeid 2013/62

2012

 • ‘Arbeidsplicht, rechtvaardigheid en de grondslagen van het sociale zekerheidsrecht’, Netherlands Journal of Legal Philosophy 41 (1), 28-43.
 • ‘De veranderde bijstandswetgeving in het licht van het internationale recht’, Tijdschrift voor Recht en Arbeid (4) 5, 24-26.

2011

 • ‘Configuraties van liberale governmentality. Een vergelijking van het discours rond de Armenwet en het levensloopdiscours’, Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 31-45

Populaire output op het terrein van de bijstand (Participatiewet/WWB)

 • ‘Sancties in de bijstand en het gevaar van sociale uitsluiting. Van de wortel en de stok in de put’, Sociaal Bestek 78 (6), 55-57. 
 • ‘Flexibel met Flextensie. Goedkoper kunnen we het niet maken’ Blog 020AR, 25 januari 2017. 
 • ‘Sancties in de bijstand en het gevaar van sociale uitsluiting, Blog 020AR 18 juli 2016.
 • ‘Op leeftijd in de bijstand’, Blog 020AR 1 december 2015.
 • ‘Zijn moeder en de buurman nu werkelijk fraudeurs?’ Stentor 30 November 2013.