Andere onderzoeksprojecten op het terrein van bijstand

Sancties in de bijstand in Europa

Het onderzoeksproject ‘Sancties in de bijstand’ is ontwikkeld vanuit de VU en betreft een samenwerking met de Universiteit Leiden.

Doel van het project
Het project onderzoekt de mate waarin sanctiebeleid dat is gerelateerd aan actief arbeidsmarkbeleid conflicteert met het Europese doel van sociale inclusie en internationale sociale rechten, zoals het recht op een minimumbestaansniveau.

Voortgang
Het onderzoek is van start gegaan in januari 2015. In de periode tot november 2015 is data verzameld met betrekking tot het sanctie systeem in de bijstandswetgeving in 23 EU lidstaten, alsmede in Noorwegen en Zwitserland. Hiertoe zijn vragenlijsten ingevuld door de experts in de onderzochte landen. Het onderzoek is in 2016 afgerond.

Het eerste paper is verschenen in juni 2016 (link: www.ssrn.com/abstract=2802656).

In het najaar van 2017 verschijnen de onderzoeksresultaten in Comparative labor Law & Policy Journal en Journal of Poverty and Social Justice.