Ommeren, prof. mr. F.J. (Frank) vanDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Hoogleraar Staats- en bestuursrecht

(English)
Co-programmaleider van het onderzoeksprogramma Publieke en Private Belangen in Balans (PPBB) van het VU University Amsterdam Centre for Law and Governance.

Expertise
Algemeen leerstukken van bestuursrecht, vraagstukken over privaatrechtelijk overheidshandelen, wetgevingsleer en –beleid, institutioneel en politiek staatsrecht.

Onderzoeksactiviteiten
Frank van Ommeren verricht onderzoek in het programma ‘Public Contracts: Law & Governance' van het VU University Centre for Law & Governance.

Van Ommeren richt zich in zijn onderzoek – vanuit zijn ervaringen als wetgevingsjurist – op de verhouding tussen publiek/ en privaatrecht. Hij heeft bijzondere belangstelling voor uiteenlopende vormen van governance, zoals regulering met behulp van schaarse vergunningen, overheidscontracten (convenanten) en zelfregulering.

Kernpublicaties
 • F.J. van Ommeren, W. den Ouden & C.J. Wolswinkel (red.), Schaarse publieke rechten, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, 435 p. (ISBN: 978-90-8974-442-5).
 • G.T.J.M. Jurgens & F.J. van Ommeren, De opmars van het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht in het Engelse recht; vanuit rechtsvergelijkend perspectief, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, 171 p. (ISBN: 978-90-8974-127-1).
 • F.J. van Ommeren, Gebonden keuzevrijheid en actieve openbaarheid, De betekenis van de democratie-idee voor het bestuursrecht, in: C.W. Noorlander e.a. (red.), Het volk regeert, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008, p. 213-242.
 • F.J. van Ommeren, Schaarse vergunningen; De verdeling van schaarse vergunningen als onderdeel van het algemene bestuursrecht, oratie VU, Deventer: Kluwer 2004, p. 85 (ISBN: 90-13-02042-9)
 • F.J. van Ommeren, De verplichting verankerd; De reikwijdte van het legaliteitsbeginsel en het materiële wetsbegrip, diss. VU, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, (cum laude).
Alle VU-publicaties, via Metis.

Onderwijsactiviteiten
 • Profiel van de Afdeling Staats- en bestuursrecht: ‘De overheid in publiek- en privaatrecht’ (coördinator)
 • Overheid en Privaatrecht (Profielvak)
 • Overheidsschadevergoedingsrecht (Profielvak)
 • Verdieping Staats- en bestuursrecht: Wetgevingsleer I
 • Rechtsvergelijking publiekrecht (UK)
Curriculum vitae
 • Hoogleraar Staats- en bestuursrecht, i.h.b. inzake publiek- private rechtsbetrekkingen (v.a. 2002 in deeltijd; sinds 2007 in voltijd)
 • Wetgevingsjurist / (coördinerend) raadadviseur bij de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie (1999 – 2007)
 • Functies bij vakgroepen Staats- en bestuursrecht aan de VU (1989-1994); Universiteit Utrecht (1994 – 1997) en Universiteit van Tilburg (1997 – 1998)

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam