Neerhof, prof. dr. A.R. (Richard)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 88160
1a-30
a.r.neerhof@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Hoogleraar

Curriculum vitae

  • Richard Neerhof, geboren 2 juni 1964, is sinds 1 augustus 2008 werkzaam bij de afdeling Staats- en bestuursrecht.
  • Richard studeerde in 1989 af in de Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1995 aan dezelfde universiteit op een proefschrift over rechtsvorming door de bestuursrechter: ‘Het geschil voorbij. Een studie naar de bruikbaarheid van bestuursrechtelijke jurisprudentie als kenbron van recht.’
  • Hij was eerder werkzaam aan de universiteiten van Utrecht, Maastricht en Groningen, waar hij zich aanvankelijk richtte op het gebied van het algemeen bestuursrecht. Vanaf 1999 specialiseerde hij zich ook in het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het omgevingsrecht. Richard is van 2004 tot 2006 werkzaam geweest in de juridische adviespraktijk. Sinds zijn aanstelling aan de Vrije Universiteit (2008) richt zijn onderzoek zich vooral op reguleringsvraagstukken.


Onderwijsactiviteiten

Bestuursrecht
Grondgebruikrecht
Publiekrechtelijke rechtshandhaving
Overheidschadevergoedingsrecht

Onderzoeksactiviteiten
Richard verricht onderzoek in het programma in het onderzoeksprogramma “Public Contracts: Law & Governance’. Aan dit onderzoeksprogramma nemen medewerkers van de afdelingen staats- en bestuursrecht en privaatrecht deel. Kern van zijn onderzoeksactiviteiten betreft vraagstukken van regulering en rechtshandhaving en de verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen overheid en private partijen daarbij. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar normstelling en toezicht door private instellingen met het oog op publieke belangen en de relatie hiervan tot wetgeving en besluitvorming door bestuursorganen 

Expertise
algemeen bestuursrecht, reguleringsvraagstukken, overheidsaansprakelijkheidsrecht en bouwrecht

Kernpublicaties

  • A.R. Neerhof, Alternatief bestuursrecht: normalisatie en conformiteitsbeoordeling in het publieke belang, in: Hybride bestuursrecht (VAR-reeks 156), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2016, pp. 185-312
  • A.R. Neerhof & S.A.J. Munneke, Lokale democratie geconfronteerd met belangenverstrengeling. De betekenis van het verbod van vooringenomenheid voor volksvertegenwoordigers, in: S.C. Loeffen, S.A.J. Munneke, A.R. Neerhof & A.E. Schilder, Integriteit in politiek en bestuur. De (on)mogelijkheden van het recht, Publicaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties 8, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2014, pp. 69-92.
  • S. van Gulijk & A.R. Neerhof, Constructieve veiligheid: een onderzoek naar communicatie en borging in bouwprocessen. Voorkomen is beter dan genezen, Preadviezen van de Vereniging voor Bouwrecht nr. 42, Amsterdam: WEKA Uitgeverij 2014, pp. 269.
  • Certificering en normalisatie in het publieke bouwrecht, Den Haag: IBR 2013, pp. 242.
  • Standardization in construction law: an example of successful decentring of regulatory governance?, in: A.L.B. Colombi Ciacchi, M.A. Heldeweg, B.M.J. van der Meulen & A.R. Neerhof (eds.), Law & Governance – Beyond the public-private law divide?. Den Haag: NILG Conference Volume 2011, Den Haag: Eleven 2013, p.139-157.


Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Kennedy Van der Laan Advocaten - Adviseur amsterdam, 21 maart 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017