Loeffen, mr. dr. S.C. (Sandor)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86261
1a-30
s.c.loeffen@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Universitair docent

Curriculum vitae 
Sandor Loeffen (1979) is adjunct-griffier in de Tweede Kamer en daarnaast als universitair docent staats- en bestuursrecht verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij studeerde Nederlands recht en Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook studeerde hij een jaar aan de University of North Carolina at Chapel Hill (USA). Na zijn studie werkte hij aan de Universiteit Maastricht, eerst als promovendus en later als universitair docent, bij de capaciteitsgroep Publiekrecht en het Montesquieu Instituut. In juni 2013 promoveerde hij op een proefschrift over het parlementaire recht van onderzoek in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In zijn Maastrichtse periode nam hij verder deel aan een postdoctoraal programma over Britse politiek aan de London School of Economics, liep hij stage in het Britse parlement en verbleef hij enige tijd als gastonderzoeker aan Georgetown University Law Center (Washington DC, USA). Sinds januari 2013 is hij als universitair docent staats- en bestuursrecht verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onderzoeksinteresses
(vergelijkend) politiek staatsrecht
parlementaire procedures en werkwijze
politieke instituties
democratie en rechtsstaat

Nevenwerkzaamheden

Staatsrechtkring - Secretaris en penningmeester Amsterdam, 28 januari 2014
Tweede Kamer der Staten-Generaal - Staffunctionaris Den Haag, 01 september 2015
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017