Jak, mr. dr. N. (Niels)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Universitair docent

Curriculum vitae

Niels Jak heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Hij behaalde daar in 2007 cum laude zijn master voor de afstudeerrichtingen staats- en bestuursrecht en privaatrecht.

Van 2008 tot en met 2014 was hij als docent en promovendus verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit. Hij verrichtte in die periode promotieonderzoek naar de juridische positie van semipublieke instellingen. Dit onderzoek werd deels gefinancierd door gelden afkomstig uit het VU-ster-project ‘Publiek domein en markten’. In november 2014 promoveerde hij op het proefschrift Semipublieke instellingen. De juridische positie van instellingen op het snijvlak van overheid en samenleving.

Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland, is hij sinds april 2016 Senior Professional Support Lawyer bij de praktijkgroep bestuursrecht van Stibbe. Vanaf juni 2015 is hij daarnaast universitair docent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit. Voorts verzorgt hij als co-auteur de kroniek ‘Bestuurlijke organisatie’ van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB).

Onderwijsactiviteiten

Overheidsrechtspersonenrecht

Onderzoeksactiviteiten

Niels Jak verricht onderzoek binnen het programma ‘Public Contracts: Law & Governance’. Hij richt zich in zijn onderzoek op het grensvlak van publiek- en privaatrecht, in het bijzonder op het bestuurlijk organisatierecht met als focus publieke-taakbehartiging door privaatrechtelijke rechtspersonen (semipublieke organisaties).

Expertise

Algemeen bestuursrecht, bestuurlijk organisatierecht, vraagstukken over publieke-taakbehartiging door private rechtspersonen.

Kernpublicaties

  • N. Jak, Semipublieke instellingen. De juridische positie van instellingen op het snijvlak van overheid en samenleving [Semi-public entities. The legal position of private entities at the borderline between government and society] (diss. Amsterdam VU), Den Haag: BJu 2014.
  • Niels Jak & Frank van Ommeren, ‘Semi-Public Entities and the Public/Private-Law Divide in South African and Dutch Law’, The South African Law Journal (133) 2016, p. 102-132.
  • N. Jak, ‘Het intern toezicht door de raad van toezicht: verantwoordingsarrangement vanuit democratisch perspectief’, in: G.D. Minderman, R. Goodijk & S. van den Berg (red.), Waar is de raad van toezicht? Deel II. Een bundel van visies en ideeën, Den Haag: Boom Lemma uitgevers 2012, p. 163-176.
  • P.J. Huisman & N. Jak, ‘Bevoegdheidsgrondslagen voor Awb-besluiten in internationaal en Europees recht’, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2010, p. 117-125.
  • P.J. Huisman & N. Jak, ‘Beslissingen ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling van de overheid’, Jurisprudentie Bestuursrecht Plus 2008, p. 149-166.

Alle VU-publicaties, via Metis.

Nevenwerkzaamheden

  • Senior Professional Support Lawyer praktijkgroep bestuursrecht Stibbe
  • Co-auteur kroniek ‘Bestuurlijke organisatie’ van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)


Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam