Ismaili, mr. N. (Nadia)

+31 20 59 83376
1a-30
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Promovendus

Onderzoek
Nadia Ismaïli verricht onderzoek in het programma Migratierecht. Haar onderzoek is getiteld 'Cross-border parent-child relations in dutch law' en valt onder het Vici-project 'Migration Law as a Family Matter'.

Het onderzoek is gericht op de vraag hoe migratierecht en andere rechtsgebieden die relevant zijn voor ouder-kind relaties (met name familierecht) wisselwerken en zo toelating en uitsluiting op Nederlands grondgebied en/of sociale rechten (uitkeringen, kinderbeschermingsmaatregelen) reguleren.

Promotoren:
mw. mr. dr. S. van Walsum
prof. dr. C. Forder 

Publicaties
Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017