Afdeling Staats- en Bestuursrecht

De afdeling Staats- en bestuursrecht bestaat herbergt drie secties: migratierecht, sociaal recht en staats-en bestuursrecht. Vanuit verschillende invalshoeken wordt hier onderzoek gedaan naar de regulering van maatschappelijke vraagstukken en de wijze waarop fundamentele belangen van burgers worden gewaarborgd. Een voorbeeld van een onderwerp waarop het onderzoek zich toespitst is de juridische rol van de overheid in de samenleving.

Deze thema’s nemen ook een prominente plaats in binnen het onderwijsprogramma dat de afdeling aanbiedt. Studenten vragen we om actief mee te denken over de wijze waarop het recht zijn regulerende en beschermende rol optimaal kan vervullen. Daarmee hopen we hen ook voor te bereiden op hun latere rol in de maatschappij.

Dr. Lieneke Slingenberg - sectie Migratierecht
Prof. dr. mr. Willem Bouwens - sectie Sociaal recht
Prof. mr. Frank van Ommeren - sectie Staats- en bestuursrecht

Onderwijs

Afdeling Staats- en bestuursrecht verzorgt diverse vakken in de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, en enkele afstudeerrichtingen in de masteropleiding.

Onderzoek

Het onderzoek van afdeling Staats- en bestuursrecht is georganiseerd in expertisecentra en onderzoeksprogramma's.

Medewerkers

Onderzoekers van de afdeling Staats- en bestuursrecht op de VU Research Portal

Contact

Adresgegevens en secretariaat van afdeling Staats- en bestuursrecht