Hummel, mr. N. (Nataschja)



Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Docent/Onderzoeker

Curriculum vitae
Nataschja Hummel heeft tot 2012 bij de Koninklijke Marine gediend als officier van de Elektrotechnische Dienst. In haar tweede loopbaan als docent/onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam doceert zij (militair) ambtenarenrecht en sociaal recht. Daarnaast doet zij promotieonderzoek naar normalisering van de militaire rechtspositie. 

Onderwijsactiviteiten
Sociaal recht (B3)
De overheid als werkgever (M)
Militair ambtenarenrecht (M-UvA)

Onderzoeksactiviteiten
Mr. N. Hummel verricht onderzoek in het programma Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid.

Promotieonderzoek:De militair: te bijzonder voor het arbeidsrecht?
In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de militair een arbeidsovereenkomst kan krijgen, met andere woorden: kan de rechtspositie van militaire ambtenaren worden 'genormaliseerd'? Dit wordt geplaatst in de algemene discussie die speelt rond normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. Militairen wordt hierin veelal een uitzonderingspositie toebedeeld; de vraag is of dit terecht is.

Expertise
Ambtenarenrecht, Militair Ambtenarenrecht

Kernpublicaties 

  • N. Hummel, ‘Het staken van het overleg als stakingsalternatief voor militairen’, Academie voor Arbeidsrecht 2014, DOI 10.5553/ARBAC/.000014.
  • N. Hummel, ‘Vrijheid van vakvereniging voor Europese militairen’, Militair Rechtelijk Tijdschrift 2015, p. 109-131.
  • N. Hummel, ‘Het flexibele personeelssysteem en de dienverplichting: te bijzonder voor het arbeidsrecht?’, Militair Rechtelijk Tijdschrift 2013, p. 127-141.

Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam