Hoekstra, mr. R.F. (Robert)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 85286
1a-30
r.f.hoekstra@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Docent/onderzoeker

Curriculum vitae
Robert Hoekstra heeft in de jaren 2009 t/m 2013 als advocaat gewerkt, hoofdzakelijk op het gebied van het Abeidsrecht en Sociale zekerheidsrecht. Sinds 2013 werkt hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid als docent en onderzoeker sociaal recht met bijzondere aandacht voor collectief arbeidsrecht en internationaal arbeidsrecht.

Onderwijsactiviteiten
Robert verricht onderzoek in het programma "Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid." Het promotieonderzoek waar Robert zich op dit moment mee bezighoudt richt zich op leefbare lonen in internationale handels- en productieketens.

Expertise
Sociaal recht, arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, internationaal arbeidsrecht, cao’s, vakbonden, ondernemingsraden.

Kernpublicaties

  • Bevoordeling vakbondsleden als redding voor het systeem van collectieve arbeidsvoorwaarden (nog te verschijnen in 2016).

Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Geen nevenwerkzaamheden
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017