Greef, mr. R.J.M.H. de (Rob)

+31 20 59 86261
1a-30
r.j.m.h.de.greef@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Onderzoeker

Vakgebied en specialisatie
Gemeente- en provincierecht, gemeenschappelijke regelingen, bestuurlijk organisatierecht, staatsrecht 
 
Onderzoek
Rob de Greef verricht onderzoek in het programma Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid.

Rob de Greef verricht onderzoek naar bevoegdhedenkwesties (attributie/delegatie/mandaat) en de vormgeving van de bestuurlijke organisatie, met name bij decentrale overheden (zowel samenwerkingsvarianten als binnengemeentelijke decentralisatie. Hij verricht een promotieonderzoek naar democratische legitimatie en gemeenschappelijke regelingen. Het onderzoek behelst de vraag welke juridische eisen worden gesteld door het democratiebeginsel, hoe gemeenschappelijke regelingen nu gelegitimeerd worden en of de eisen van het democratiebeginsel moeten leiden tot andere vormen van legitimatie. Promotoren zijn prof. mr. S.E. Zijlstra en prof. mr. H.R.B.M. Kummeling (Universiteit Utrecht). 

Publicaties
  • R.J.M.H. de Greef, ‘Reorganisatie van de bestuurlijke organisatie en democratische legitimatie’, in: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2011/2, p. 265-290
  • R.J.M.H. de Greef, ‘De gemeenschappelijke regeling: onbegrepen, onbekend en onbemind!’, in: De Gemeentestem 2008 (7303), nr. 107
  • R.J.M.H. de Greef, ‘Deelgemeenten, deelgemeentebesturen en territoriale bestuurscommissies: do’s and dont’s’, in De Gemeentestem 2010 (7330), nr. 1

Alle VU-publicaties, via Metis

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Kluwer - Auteur Tekst & Commentaar Gemeentewet Provinciewet Onbekend, 01 september 2011
Reed Business - Auteur Kennisbank Bestuursrecht Onbekend, 01 september 2011
KokxDeVoogd - Partner Houten/ Den Haag, 01 februari 2012
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017