Botman, dr. mr. M.R. (Marleen)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Universitair docent

Curriculum vitae
Marleen Botman is universitair docent aan de Vrije Universiteit bij de afdeling staats- en bestuursrecht. In 2015 promoveerde zij op de gevolgen van de Europese Dienstenrichtlijn voor de Nederlandse rechtsorde. Voordat zij overstapte naar de wetenschap, werkte zij als advocaat op een middelgroot advocatenkantoor in Haarlem. Ook werkte zij enkele jaren als jurist op de rechtbank Alkmaar, secties bestuursrecht en strafrecht. Op deze gebieden studeerde zij in 2001 met genoegen af aan de VU.

Onderwijsactiviteiten
Marleen is als docent betrokken bij verschillende vakken op het gebied van staats- en bestuursrecht.

Onderzoeksactiviteiten
Marleen publiceert regelmatig in juridische vakbladen en is betrokken bij verschillende cursussen en presentaties op het gebied van het Europees staats- en bestuursrecht. De wisselwerking tussen het Europese recht, in het bijzonder de interne markt, en het nationale recht staat daarbij altijd centraal.

Het onderzoek dat zij verricht valt onder het programma Public Contracts: Law & Governance. Dit onderzoeksprogramma doet vanuit een Law & Governance-perspectief onderzoek naar public contracts in ruime zin.

Expertise
Europees staats- en bestuursrecht, interne markt, vrij verkeer van diensten, vrijheid van vestiging, Dienstenrichtlijn

Kernpublicaties

  • Botman, M.R. (2016). Rechtspraak Dienstenrichtlijn: de stand van zaken. SEW Tijdschrift voor Europees en Economisch recht, 2016(5), 192-207.
  • Botman, M.R. (2015). De Dienstenrichtlijn in Nederland. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. Geraadpleegd van http://hdl.handle.net/1871/54317.

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam