Onderwijs

De afdeling bestaat uit twee secties: Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis.

De sectie Rechtstheorie verzorgt onderwijs in alle fasen van de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Kernvaardigheden waarover juristen dienen te beschikken zijn het lezen van arresten, juridische informatie vinden en kritisch beoordelen, wetenschappelijke en juridische teksten schrijven, en zich mondelinggoed uitdrukken. Deze vaardigheden worden getraind in de vakken Inleiding tot de rechtswetenschap, Juridische vaardigheden, Pleitoefening en Methoden van rechtswetenschappelijk onderzoek. Daarnaast geeft de sectie verschillende verdiepende en verbredende vakken die tot reflectie over het recht uitdagen, zoals de verplichte vakken Encyclopedie I en II en de keuzevakken Recht, politiek en moraal: medische biotechnologie, Rechtsfilosofie en Philosophy of international l Law.

De sectie Rechtsgeschiedenis verzorgt de vakken Wetenschapsgeschiedenis: Rechtsgeschiedenis, Historical Introduction to European Legal Science en Diplomacy and Law in History (Honours Programme). De leden van de sectie geven daarnaast ook onderwijs in de vakken Juridische Vaardigheden, Encyclopedie I, Pleitoefening, Geloofsgemeenschappen en recht, de bachelorscriptie en Science and Religion: Views from History (Honours Programme).