Niemeijer, prof. mr. E. (Bert)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86322
2a-91
e.niemeijer@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( bureau van de faculteit )
Bijzonder hoogleraar empirische rechtssociologie

Curriculum vitae
Bert Niemeijer is afgestudeerd in Rechten en Sociologie en werkte als rechtssocioloog op verschillende universiteiten. Hij was Fellow van het Institute for Legal Studies in Madison (Wisconsin, Verenigde Staten). Vervolgens was hij werkzaam, als afdelingshoofd en plv. directeur, op het WODC (Ministerie van Justitie). Hij was bestuurlid en redacteur van verschillende beroepsverenigingen en tijdschriften. Momenteel is hij voorzitter van de redactie van ‘Recht der Werkelijkheid’. Hij is werkzaam als rector en directeur van de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen en als bijz. hoogleraar empirische rechtssociologie bij de juridische faculteit van de Vrije Universiteit.
 
Onderwijsactiviteiten
Rechtssociologie en rechtspleging
Recht en praktijk

Onderzoeksactiviteiten
Bert Niemeijer verricht sociaal wetenschappelijk onderzoek op het terrein van geschilbeslechting en rechtspraak, wetgeving en regulering en recht vanuit het perspectief van burgers. Recent was hij redacteur van themanummers over ‘Vertrouwen in de rechtspraak’ en 'Wetgeving: uitdagingen, dilemma's en vernieuwing'. Hij is als (co)promotor onder meer betrokken bij proefschriften over de deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade, risicomanagement door juristen en over de rol van overheidsjuristen in de rechtsstaat.

Expertise
Sociale wetenschappelijk perspectief op (privaat)recht, wetgeving, geschilbeslechting en rechtspraak, vertrouwen in rechtsstaat en rechtspraak.

Kernpublicaties
  • Court-based mediation in The Netherlands: research, evaluation and future  expectations, Penn State Law Review, 2005, vol. 110, nr. 2,  pp. 101-136, (met M. Pel)
  • Vanishing or increasing trials in the Netherlands? Journal of dispute resolution, vol. 2006, nr. 1, pp. 71-107 (met C. Klein Haarhuis)
  • ‘Synthesising legislative evaluations – Putting the pieces together’. Evaluation, SAGE Publications, 2009 Vol. (15) 4: 1-23 (met C.M. Klein Haarhuis)
  • 'De verklaring van geschilgedrag- Gedragseconomische bijdragen en hun beperkingen', In: Capita civilologie. Handboek empirie en privaatrecht, W.H. van Boom, I. Giesen, A.J. Verheij (red.) pp. 109-145 (met C. Klein Haarhuis)
  • 'Push and Pull of Judical Demand and Supply', In: Institutional Competition between Common Law and Civil Law, Michele and Henrik Schmiegelow eds., Springer Heidelberg 2014, pp. 299-322 (met Erhard Blankenburg)
  • 'Galanter revisited: do the 'haves' (still) come out ahead', In: Legal aid in the low countries, Ashley Terlouw en Bernard Hubeau (eds.), Intersentia, Antwerp, 2014, pp. 85-102.
  • Scenario planning meets frame analysis; Using citizens’ frames as test conditions', In Futures, 2016, pp. 28-44 (met P. van Wijck)

alle VU-publicaties, via Metis 
 
Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Ministerie van Justitie - Coördinator strategie en ontwikkeling Den Haag, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017