Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis

afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis 2015

De Afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis draagt bij aan de filosofische en historische reflectie in onderwijs en onderzoek. De rechtswetenschap gaat immers verder dan alleen de bestudering van het geldende recht. Voor de academische vorming van de jurist is inzicht in de historische wortels en filosofische grondslagen van het recht dan ook onmisbaar.

De eerste kernvraag waar de afdeling zich mee bezighoudt is: wat maakt de rechtswetenschap tot een wetenschap en welke methoden gebruikt zij? De tweede kernvraag betreft de grondslagen van het recht. Iedere jurist is ervan doordrongen dat het recht in een democratische rechtsstaat verschillende fundamentele waarden dient, zoals rechtvaardigheid, rechtszekerheid, vrijheid en gelijkheid. Maar hoe dienen deze waarden concreet te worden uitgelegd? Wat moet er gebeuren als deze basiswaarden met elkaar conflicteren? Hoe verhoudt het recht zich tot de politiek en de ethiek?

De derde kernvraag betreft de ontwikkeling van het recht door de eeuwen heen. Hoe heeft het recht zich in een historische context ontwikkeld en welk vergelijkingsmateriaal levert dat op voor actuele (en met name privaatrechtelijke) vraagstukken? De beantwoording van deze fundamentele vragen is van groot belang voor de rechtspraktijk, waarin juristen discussiëren over de juiste uitleg van het geldende recht.

Prof. mr. drs. Wouter Veraart
Afdelingshoofd Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis