Vlas, prof. mr. P. (Paul)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86304
3b-86
p.vlas@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking

Vakgebied en specialisatie
internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking
 
Onderwijsactiviteiten
Internationaal privaatrecht (notarieel recht)
Internationaal privaatrecht B
Internationaal privaatrecht I
Internationaal privaatrecht II (masterclass)
Private International Commercial Law 
 
Onderzoek
neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma 'Publieke en private belangen in het financieel en ondernemingsrecht' 
 
Publicaties
alle VU-publicaties, via Metis 
  
Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Hoge Raad der Nederlanden - Advocaat-generaal Onbekend, 01 februari 2010
Staatscommissie voor het internationaal Privaatrecht - Voorzitter Onbekend, 01 januari 2011
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) - Redacteur Onbekend, 01 november 2011
Nederlandse Jurisprudentie (NJ) - Vast annotator voor uitspraken op het gebied vh IPR Onbekend, 02 januari 2012
Groene Serie, Kluwer - Hoofdredacteur Burgelijke Rechtsvordering Onbekend, 02 december 2013
Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht - Medewerker Onbekend, 02 december 2013
Net. Int.Law Rewiew - Onbekend Onbekend, 02 december 2013
Praktijkreeds IPR - Hoofdredacteur Onbekend, 02 december 2013
Stichting Het Vrije Universiteitfonds - Secretaris Onbekend, 02 december 2013
Stichting T.M.C. Asser instituut - Bestuurder Onbekend, 02 december 2013
Tijdschrift Ondernemingsrecht - Medewerker Onbekend, 02 december 2013
Weekbericht van Privaatrecht, Notarieel en Registratie - Redacteur Onbekend, 02 december 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017