Senftleben, prof. mr. M.R.F.Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Hoogleraar intellectuele eigendom

(english / deutsch)

Vakgebied en specialisatie

Recht van de intellectuele eigendom en informatierecht; bijzondere aandacht voor de innerlijke consistentie van het systeem van de intellectuele eigendom, de cumulatie en het strategisch gebruik van intellectuele eigendomsrechten, het evenwicht tussen uitsluitende rechten en beperkingen ten bate van sociale, culturele en economische belangen.

Lid van de redactie van de Tijdschrift voor Auteurs-, Media- en Informatierecht (AMI), het comité van aanbeveling voor het online informatieplatform www.boek9.nl en de Vereniging voor Auteursrecht (VvA). 

Onderwijsactiviteiten
Industriële eigendom
International Intellectual Property Law 

Onderzoek
Actuele onderzoeksactiviteiten zijn gericht op culturele aspecten van de bescherming van de intellectuele eigendom, zoals de invloed van het auteursrecht op individuele en collectieve scheppingsprocessen, met name in het web 2.0; de rol van (bekende) merken en transnationale merkregistratiesystemen bij de uitwisseling van culturele waarden; de toepassing van beschermingsmechanismen uit het recht van de intellectuele eigendom in verband met het behoud van traditionele culturele uitingen; de evolutie van mededingingsdenken en de bescherming tegen oneerlijke mededinging in voorheen centrale planeconomieën.
 
Publicaties
publicaties
alle VU-publicaties, via Metis   
 
Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam