Ruitenberg, dr. mr. G.C.A.M. (Geeske)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86296
3a-46
g.c.a.m.ruitenberg@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Docent/onderzoeker

Curriculum vitae
Geeske is afgestudeerd in 2001 met als afstudeerrichtingen Privaatrecht en Staats- en bestuursrecht. Daarna is zij als onderzoeker bij de Vrije Universiteit begonnen met een onderzoek naar de doorwerking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak. Vervolgens heeft zij een promotieonderzoek naar de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag verricht.

Onderwijsactiviteiten
Personen- en Familierecht (B1), Jeugdrecht I (M)

Onderzoeksactiviteiten
Er is onder meer promotieonderzoek verricht naar de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag en onderzoek gedaan naar de taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden en naar de doorwerking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in de Nederlandse rechtspraak. Het onderzoek wordt verricht in het onderzoeksprogramma 'Amsterdam Centre for Family Law'.

Expertise
Jeugdrecht, Personen- en Familierecht, kinderrechten, internationale kinderontvoering

Kernpublicaties
  • Ruitenberg, G.C.A.M. (2015, Oktober 16). De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind. VU University (709 pag.) (Boom Juridische Uitgevers). Prom./coprom.: prof. dr. mr. M.V. Antokolskaia & prof. dr J.E. Doek. (Read more in VU-DARE)
  • Antokolskaia, M.V. & Ruitenberg, G.C.A.M. (2008). Taken en functies van de Centrale Autoriteit bij de uitvoering van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk en Zweden. Een rechtsvergelijkend onderzoek. Amsterdam, 2008: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, WODC.
  • Ruitenberg, G.C.A.M. (2003). Het internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak (IVRK-reeks, 1). Amsterdam: SWP. (310 p.)

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

 

 

Nevenwerkzaamheden

Stichting Zikomo - Voorzitter Hoorn, 02 december 2013
Opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid - lid Amsterdam, 06 november 2014
Progressief Drechterland - Bestuurder Hoogkarspel, 06 november 2014
Sportvereniging DESS - Bestuurder Hoogkarspel, 10 november 2014
Nl Juristen Comité voor de mensenrechten werkgroepjeugdrecht - Lid werkgroep jeugdrecht Leiden, 25 februari 2016
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017