Opdam, mr. M. (Marieke)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 89000
3a-46
m.opdam@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Universitair docent

Curriculum vitae
In 2008 is Marieke Opdam cum laude afgestudeerd aan de Vrije Universiteit. Daarna was zij tot 2014 werkzaam als promovenda bij de sectie sociaal recht van de VU. In 2014 is zij gepromoveerd op het proefschrift ‘Re-integratie bij letselschade’. Vanaf 2014 is zij werkzaam als universitair docent bij de afdeling privaatrecht van de VU.

Onderwijsactiviteiten
Aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, bachelorscriptie.

Onderzoeksactiviteiten
Marieke Opdam verricht onderzoek op het terrein van het arbeidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht in brede zin. Verder neemt zij deel aan de Amsterdam Centre for Comprehensive Law en aan het programma Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid.

Expertise
Arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, re-integratie, letselschade.

Kernpublicaties
  • Opdam, M. (2014, Maart 18). Re-integratie bij letselschade. VU Vrije Universiteit (306 pag.) ('s-Hertogenbosch: BOXPress). Prom./coprom.: prof. mr. A.J. Akkermans & prof. dr. mr. W.H.A.C.M. Bouwens.
  • Opdam, M. (2013). Vier knelpunten van de regresvordering van de werkgever ex artikel 6:107a lid 2 BW. Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade, 2013, 85-92.
  • Opdam, M. (2008). Het begrip beschikbaarheid in de WW. SMA, 140-150.

Alle VU-publicaties via Metis.
     

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017