Laarman, mr. B.S. (Berber)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Berber Laarman
+31 20 59 85405
3a-46
b.s.laarman@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Docent/onderzoeker

Curriculum vitae

Als onderzoeker is Berber Laarman verbonden aan het Amsterdam Centre for Comprehensive Law. Zij doet onderzoek naar openheid na medische incidenten.

Onderwijsactiviteiten

Aansprakelijkheidsrecht
Begeleiding bachelorscripties

Kernpublicaties

  • Laarman, B.S., Van, A.J., Akkermans, A.J. Perspectieven op het Instituut Asbestslachtoffers. BJU: 2016
  • Laarman, B.S. e.a. OPEN: open en eerlijke omgeving na klachten en incidenten in het ziekenhuis, schriftelijk verslag van project OPEN. Nivel, Utrecht: 2016.
  • Laarman, B.S. Ik zweer dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen... Art. 7:658 BW en de zorg voor de medische specialist. VR 2/2014

Alle VU-publicaties, via METIS

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Nevenwerkzaamheden

Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017