Jansen, prof. mr. C.E.C (Chris)Deze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 86263
3b-86
c.e.c.jansen@vu.nl
faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( privaatrecht )
Hoogleraar privaatrecht

Expertise
Privaatrecht, verbintenissenrecht, contractenrecht, dienstencontractenrecht, bouwcontractenrecht, aanbestedingsrecht.

Onderzoeksactiviteiten
Chris Jansen verricht onderzoek in het programma ‘Public Contracts: Law & Governance’ van het VU University Amsterdam Centre for Law & Governance.

Zijn onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen publiek- en privaatrecht bij vraagstukken die verband houden met de totstandkoming van overeenkomsten die worden gesloten met dienstverleners die ‘tailor made’ prestaties leveren. Het onderzoek spitst zich daarbij toe op de totstandkoming van overeenkomsten met de overheid door middel van aanbestedingsprocedures.

Kernpublicaties
  • C.E.C. Jansen, S. Mutluer, A.T.M. van den Borne, S. Prent and U. Ellian, ‘Towards (further) EU Harmonization of Public Contract Law’, in: Proceedings of the 5th International Public Procurement Conference, Seattle 17-19 August 2012, p. 759-809.
  • C.E.C. Jansen, De aanbestedingsovereenkomst: aanbesteden in verbintenisrechtelijk perspectief, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, SDU: Den Haag 2009, 147 p. (ISBN: 9789012132206). 
  • C.E.C. Jansen, Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten 2009, CROW: Gouda 2009, 408 p. (ISBN: 9789066285477). 
  • J.M. Barendrecht, C.E.C. Jansen, M.B.M. Loos, A. Pinna, R. Cascão and S. van Gulijk Principles of European Law on Service Contracts, Sellier European Law Publishers: München 2007, 1034 p. (ISBN: 3727218010, 9783727218019).
  • C.E.C. Jansen, Totstandkoming en inhoud van design & construct-contracten voor complexe infrastructurele projecten, Preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht, Publikatie nr. 29, Kluwer: Deventer 2001, 299 p. (ISBN: 9026838557), m.m.v. A.M.J. Vos.

Een overzicht van alle VU-publicaties, via Metis.

Onderwijsactiviteiten
Inleiding Verbintenissenrecht, Contracten- en goederenrecht, Capita Selecta Contractenrecht, International Contract Law, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers.

Curriculum Vitae
  • Hoogleraar privaatrecht (leerstoel contractenrecht) aan de Vrije Universiteit Amsterdam (sinds 1 maart 2004) en hoogleraar privaatrechtelijk bouwrecht aan de Universiteit van Tilburg (sinds 1 januari 2012). 
  • Universitair hoofddocent vakgroep privaatrecht, Universiteit Tilburg (1999-2003). 
  • Assistent in opleiding (1992-1996) en postdoc (1996-1999) bij het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht, Schoordijk Instituut, Universiteit Tilburg. 
  • Parttime bedrijfsjurist (0,2 fte) afdeling juridische zaken Volker Wessels te Rotterdam (1992-2003).

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam 

Nevenwerkzaamheden

Tilburg Law School, Universiteit van Tilburg - Hoogleraar Privaatrechtelijk Bouwrecht Tilburg, 01 januari 2012
Gerechtshof Den Bosch - Raadsheer-plaatsvervanger Den Bosch, 26 februari 2013
Commissie van Aanbestedingsexperts - Vicevoorzitter Den Haag, 01 april 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017